Naturisme

Naturisme is een manier van leven in harmonie met de natuur. Die leefwijze wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid. Naakt zijn geeft een gevoel van vrijheid weer. Het is een streven naar:  

  1. zelfrespect,
  2. respect voor de medemens en
  3. eerbied voor natuur en milieu.
Naakt in de natuur recreëren wordt door naturisten gezien als een verrijking van het bestaan, waarbij de verschillen tussen de mensen wegvallen. Materiële status heeft geen waarde binnen het naturisme. Ook de rust en de sociale contacten dragen bij aan een positieve beleving van deze vorm van recreatie.

Er zijn naar schatting 1,5 à 2 miljoen Nederlanders die regelmatig een naaktstrand bezoeken of naar de sauna gaan. Het aantal naturisten wat aangesloten is bij een organisatie ligt rond de 65.000. Dit zijn mensen die lid zijn van een naturistenvereniging of donateur zijn van de Naturisten Federatie Nederland (NFN), de overkoepelende naturistenorganisatie in Nederland.


Wereldwijd zijn er zo’n 40 miljoen mensen die regelmatig naakt recreëren. Bij de Federatie zijn ruim 80 verenigingen en organisaties aangesloten. De NFN maakt samen met 29 andere overkoepelende nationale naturistenorganisaties deel uit van de Internationale Naturisten Federatie (INF), die tot doel heeft de belangen van vele honderdduizenden leden en miljoenen ongeorganiseerde naturisten en naaktrecreanten over de gehele wereld te behartigen.